Op 17, 18 en 19 april 2020 vindt het 75e lustrum van de bevrijding in Kampen plaats. 

Vrijheid, een groot goed, dat niet iedereen gegeven is, maar voor ons 'gewoongoed' is geworden. Daarom wil stichting De Kunstbrug op een bijzondere wijze benadrukken dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is. De kazemat is in 2019 alsmede 2020 door De Kunstbrug, met toestemming van afdeling Vastgoed gemeente Kampen, in adoptie genomen. Hierop werd een prachtig plan ingediend door beeldend kunstenaar Aukje Regeling. “Een plan dat wij als De Kunstbrug omarmen, omdat het doel voorziet in waar onze organisatie voor staat: Kunst als dragende factor, verbinding zoeken, samenwerking, voor en met elkaar, maatschappelijke meerwaarde, educatie en bewustwording. 

Het doel is om de bunker op 17 april 2020 beschilderd te hebben, waarbij we ernaar streven om de ‘onthulling’ officieel te laten geschieden door de burgemeester of wethouder. Om dit eindresultaat te behalen hebben wij vier middelbare scholen in Kampen benaderd om elk een zijde van de bunker in het thema vrijheid te beschilderen.” Vrijheid belichaamd in de vorm van een portret dat voor die school vrijheid symboliseert. Vraagstelling bij dit project is; wat betekent vrijheid: vroeger, nu, maar ook in de toekomst? 


Plan van aanpak
Van vier scholen worden per school vijf afgevaardigden gekozen (door de school zelf) die zullen gaan deelnemen aan het bunkerproject daarvan de uitvoering. Gevoed door workshops en lezingen door mensen met een oorlogsverleden. De ontwikkeling, bewustwording, nieuwsgierigheid en creativiteit die hiermee ontstaat, wordt geleid naar het maken van een portret. Vraagstellingen als: wie is of was belangrijk in het kader van het thema vrijheid komt hierbij aan de orde. Samen met de afgevaardigden wordt vervolgens gewerkt aan het ontwerp, met studies, schetsen, stencils dit allemaal onder begeleiding van kunstenaars. 

Om verbinding en uniformiteit te krijgen, worden de portretten uitgevoerd in blauw/wit (de kleuren van Kampen) en de verbindende kleur wordt rood.

De weg naar de totstandkoming zal worden gedocumenteerd ( gefotografeerd/ gefilmd) om een documentaire (RTV Oost) en website (de Kunstbrug) tot stand te brengen, wat een prachtig naslagwerk oplevert voor alle betrokken partijen: een bijzonder naslagwerk over een bijzonder project.


Belangrijkste doelstellingen

 • On en offline bewustwording oorlogsverleden – vrijheid, vergroten.
 • Bezoekers informatie verstrekken dmv de website/social media, fotografie en film over het bunkerproject
 • Samenwerking met kunstenaars, voortgezet onderwijs leerlingen/leraren, oorlogsslachtoffers verleden en heden
 • Samenwerking gemeente Kampen en haar bewoners.
 • Samenwerking bedrijven in Kampen en omstreken
 • Meerjarenproject. Duurzaamheid van het project
 
 
Planning
Door middel van een maandelijkse planning weet u wat er te gebeuren staat. 
 • Maart 2019:   - Vooronderzoek, uit werken presentatie. 
 • April 2019: - Presentatie gebruiken voor scholen, participanten, 
Afspraken met directieleden van scholen 
Toezeggingen van scholen/afdelingen/leerkrachten 
Toezegging van de gemeente Kampen adoptie de kazemat van Kampen 2019-202 
 • Mei/juni 2019: - Gesprekken met leerkrachten van scholen om het project en de invulling door te spreken. Bedoeling is dat het project tijdig vorm krijgt, zodat het in het educatieve  programma van het nieuwe schooljaar kan worden opgenomen en uitgevoerd. 
 • Juli 2019: - contacten met de diverse kunstenaars, filosofen, geschiedkundigen en maatschappelijk deskundigen en mensen met een oorlogsverleden heden en verleden 
 • Augustus 2019: - Voor nieuwe schooljaar check: planning doornemen van de samenwerking 
 • September 2019: - Werven afgezanten per school. Start van de uitvoerende fase onder begeleiding Aukje Regeling en de Kunstbrug. 
  De scholen die momenteel meedoen zijn: Pieterzandt, Almere en Via, Ichthus. AZC  
  We zien we in deze de AZC als de verbindende factor.  staat voor de toekomst - integratie en samenleven. 
 • Oktober/januari 2019/2020: - Workshops en lezingen op scholen. De ontwikkeling, bewustwording, nieuwsgierigheid en creativiteit die hiermee ontstaat, wordt geleid naar het maken van een portret/impressie van de Vrijheid 
 • Februari 2020: - Conclusies: tot welk portret/impressie ben je gekomen als school. Studies maken, ontwerpen, stencils.
 • Maart/april 2020:  Starten met uitvoering. Opbouw steigers rondom de kazemat. Prepareren van het beton , nieuwe coating. Vanaf 2 april wordt gestart per school met de beschildering van de bunker. 
 • Begin april: Opening van de expositie in de Stadskazerne in samenwerking met het Stadsarchief Annelies Rijkhoff ( Verleden bevrijding van Kampen. Heden, beleving van de Vrijheid door scholieren en kunstenaars.
 • 17 april: onthulling van de portretten geschilderd op de kazemat door de scholen. Opening door Burgemeester Koelewijn.

Meer weten? Neem contact op met stichting De Kunstbrug via Mail: info@dekunstbrug.nl

Privacy statement - Algemene voorwaarden

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media